Over dyslexie

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die het aanleren van goed en snel lezen en/of spellen op woordniveau tegenwerkt. Omdat er geen goede koppeling wordt gemaakt tussen klanken en letters verloopt het lezen daarom moeizaam. De letter-klankkoppeling wordt niet goed gemaakt en wordt daardoor niet goed geautomatiseerd. Leerlingen worden ook in andere schoolvakken belemmerd omdat veel informatie schriftelijk wordt aangeboden.
Dyslexie heeft niet met intelligentie te maken; wel is de intelligentie een belangrijke factor in de manier waarop een kind met zijn of haar dyslexie omgaat. Rond de 7 procent van de basisschoolleerlingen heeft te maken met dyslexie waarvan 3 tot 4 procent met een ernstige vorm van dyslexie. Gelukkig kan dyslexie tegenwoordig worden behandeld.

Klik hier voor meer informatie over het Nederlands Kwaliteitsinstituut

Klik hier voor meer informatie over de Brede vakinhoudelijke richtlijn dyslexie (BVRD)

Dyslexie is een specifieke leerstoornis die het aanleren van goed en snel lezen en/of spellen tegenwerkt