Veelgestelde vragen

 

 

Welke zorgplicht hebben scholen wat betreft dyslexie?

Zowel het voortgezet onderwijs als de basisscholen hebben een zorgplicht om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passend onderwijsaanbod aan te bieden. Een dyslexieprotocol is niet verplicht. Wel moeten scholen in hun schoolgids aangeven welke extra ondersteuning ze aanbieden zodat ouders kunnen afwegen wat het beste is voor hun kind.

 

Op welke manier helpen scholen leerlingen met dyslexie bij het volgen van onderwijs?

Scholen bieden leerlingen met dyslexie basisondersteuning aan die zij nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen. Dat kan betekenen dat de school leerlingen compenseert (bijvoorbeeld in de spellingbeoordeling: zie Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs) of dat de school hulpmiddelen toestaat.

Veelgestelde vragen over dyslexie en dyslexiezorg