Branchevereniging Dyslexiezorgaanbieders

BDZA is de onafhankelijke branchevereniging voor professionele aanbieders van dyslexiezorg. Alle leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en streven kwalitatief hoogstaande dyslexiezorg na.

Dyslexiezorg op school

Word lid

van een landelijke onafhankelijke branchevereniging voor professionele aanbieders van kwalitatief hoogstaande dyslexiezorg.

Dyslexie

het behandelen van ernstige dyslexie door kwalitatief hoogstaande zorg draagt eraan bij dat kinderen met ernstige dyslexie voldoende geletterd de school verlaten.

Onze leden

zijn in bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en streven kwalitatief hoogstaande dyslexiezorg na.

Ministeries VWS en OCW op werkbezoek bij de BDZA

Ministeries VWS en OCW op werkbezoek bij de BDZA

Zowel in het maatschappelijke debat als in de Tweede Kamer wordt er vaak over de dyslexiezorg gesproken. Daarbij gaan stemmen op de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie weer onder te brengen bij het onderwijs. Een essentieel debat voor...

Brief vanuit Stuurgroep Dyslexie Centraal naar Ministerie VWS

Brief vanuit Stuurgroep Dyslexie Centraal naar Ministerie VWS

De discussie rond de overheveling van de middelen voor de dyslexiezorg naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (motie Ceder-Peters) baart de Stuurgroep Dyslexie Centraal grote zorgen. De verschillende invalshoeken zijn volgens hen onvoldoende belicht en op...

Tweede Kamer in debat over jeugdzorg

Tweede Kamer in debat over jeugdzorg

De Tweede Kamer ging gister met staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) in gesprek over het onderdeel jeugd van de VWS begroting. In het debat werd onder andere gesproken over dyslexie, met name de eventuele overheveling van de...