Branchevereniging Dyslexiezorgaanbieders

BDZA is de onafhankelijke branchevereniging voor professionele aanbieders van dyslexiezorg. Alle leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en streven kwalitatief hoogstaande dyslexiezorg na.

Dyslexiezorg op school

Word lid

van een landelijke onafhankelijke branchevereniging voor professionele aanbieders van kwalitatief hoogstaande dyslexiezorg.

Dyslexie

het behandelen van ernstige dyslexie door kwalitatief hoogstaande zorg draagt eraan bij dat kinderen met ernstige dyslexie voldoende geletterd de school verlaten.

Onze leden

zijn in bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en streven kwalitatief hoogstaande dyslexiezorg na.

Factsheet over gespecialiseerde dyslexiezorg

Factsheet over gespecialiseerde dyslexiezorg

Gespecialiseerde dyslexiezorg is toegankelijk voor alle basisschoolleerlingen met ernstige dyslexie. In Nederland gaan we zorgvuldig om met het label ernstige dyslexie. Daarom worden leerlingen eerst door de school zelf intensief begeleid. Pas als blijkt dat de...

Debat jeugdbeleid VWS

Debat jeugdbeleid VWS

Op 18 mei jl. vond er een debat plaats van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jeugdbeleid. Hierin wordt de eindrapportage van het onderzoek besproken en wordt er gekeken of het budget van ernstige dyslexiezorg (ED), wat onder de Jeugdwet...