Missie & kernboodschappen

De missie van de BDZA is om kinderen met ernstige dyslexie te verzekeren van specialistische dyslexiezorg. Dit als aanvulling op de expertise van het onderwijs. En bijdragen dat deze kinderen functioneel geletterd het basisonderwijs verlaten.

Om deze missie te realiseren zet de BDZA zich in voor erkenning en verankering van de volgende kernboodschappen:

 1. Ieder kind heeft het recht om goed te leren lezen en spellen.

 2. De béste dyslexiezorg op basisscholen voor leerlingen met ernstige dyslexie.

 3. Bij BDZA weet je dat je goed zit! Kwalitatief, wetenschappelijk & professioneel.

Concreet

 • Kinderen met ernstige en hardnekkige lees- en spellingsproblemen (ernstige dyslexie) hebben recht op professionele zorg die altijd:
  • Snel beschikbaar is;
  • dichtbij te organiseren is;
  • kwalitatief hoogstaand is.
 • Professionele dyslexiezorgaanbieders zetten zich in om kinderen die dat nodig hebben, de juiste zorg te bieden. Zo verlaten zij voldoende geletterd de school.
 • Voor kinderen met ernstige dyslexie is het van belang dat de beschikbare zorg geoormerkt gefinancierd is en blijft. Maar we blijven oog houden voor een efficiënte omgang met publieke middelen. Zo waarborgen we continuïteit en kwaliteit van de zorg.
 • Kinderen met ernstige dyslexie en hun ouders moeten de garantie hebben dat de hen geboden zorg kwalitatief hoogstaand is. En dat het slechts één enkel doel dient: het behandelen van de ernstige dyslexie en zorgen dat zij voldoende geletterd de school verlaten.