Missie & kernboodschappen

De missie van de BDZA is kinderen met ernstige dyslexie te verzekeren van specialistische dyslexiezorg. Aanvullend op de expertise van het onderwijs, en ertoe bijdragen dat zij functioneel geletterd het basisonderwijs kunnen verlaten.

Om deze missie te realiseren zet de BDZA zich in voor erkenning en verankering van de volgende kernboodschappen:

  • Kinderen met ernstige en hardnekkige lees- en spellingsproblemen (ernstige dyslexie) hebben recht op professionele zorg die altijd snel beschikbaar, dichtbij te organiseren en kwalitatief hoogstaand is.
  • Professionele dyslexiezorgaanbieders zetten zich in om kinderen die dat nodig hebben de juiste zorg te bieden zodat zij voldoende geletterd de school verlaten. 
  • Het is in het belang van kinderen met ernstige dyslexie dat de beschikbare zorg geoormerkt gefinancierd is en blijft. Maar waarbij oog is voor een efficiënte omgang met publieke middelen, zodat continuïteit en kwaliteit van de zorg gewaarborgd is.
  • Het is het belang van kinderen met ernstige dyslexie dat zij de garantie hebben dat de hen geboden zorg kwalitatief hoogstaand is en slechts een enkel doel dient: het behandelen van de ernstige dyslexie en zorgen dat zij voldoende geletterd de school verlaten.