Over BDZA

BDZA is de onafhankelijke branchevereniging voor professionele aanbieders van dyslexiezorg. Alle leden zijn in het bezit van het kwaliteitskeurmerk van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD) en streven kwalitatief hoogstaande dyslexiezorg na.

Kinderen met dyslexie kunnen rekenen op dyslexiezorgaanbieders

Missie & Kernboodschappen

De missie van BDZA is kinderen met ernstige dyslexie te verzekeren van specialistische dyslexiezorg, aanvullend op de expertise van het onderwijs, en ertoe bijdraagt dat zij functioneel geletterd het basisonderwijs kunnen verlaten.

Strategie

Zicht houden op ontwikkelingen binnen het werkveld van ernstige dyslexie en de aanpalende werkvelden en deze waar mogelijk ten gunste van de missie beïnvloeden.

Bestuur

 Lees meer, ook over de ondersteuning.

 

Doelen

De BDZA heeft ten doel het uitdragen, profileren en creëren van erkenning van het belang van professionele zorg voor kinderen met  ernstige dyslexie (dyslexiezorg) uitgevoerd door organisaties voor dyslexiezorg met een erkend kwaliteitskeurmerk.

Contact

Branchevereniging Dyslexiezorgaanbieders

Maanweg 174
2516 AB Den Haag
Tel: 070- 315 41 00
E-mail: info@bdza.nl 

dyslexiezorg Nederland ernstige dyslexie kinderen jaarverslag