Nieuws

Geen ingrijpende overheveling dyslexiezorg naar het onderwijs

Geen ingrijpende overheveling dyslexiezorg naar het onderwijs

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) hebben gisteren in de Kamerbrief 'Samen sterk: zorg en onderwijs' aan de Tweede Kamer laten weten niets te zien in een ingrijpende overheveling van dyslexiezorg naar het onderwijs. Ze willen geen...

Hervormingsagenda over verbeteren jeugdzorg bekend

Hervormingsagenda over verbeteren jeugdzorg bekend

Op 17 mei hebben cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk een principeakkoord bereikt over de inhoud van de...

Familiedag Dyslexie

Familiedag Dyslexie

Balans organiseert op zaterdag 3 juni 2023 een Familiedag Dyslexie in Culemborg. Voor wie: Voor alle kinderen op de basisschool die lezen lastig vinden of misschien wel dyslexie hebben. En voor broertjes, zusjes en ouders, vrienden, opa en oma en andere familieleden....

Ministeries VWS en OCW op werkbezoek bij de BDZA

Ministeries VWS en OCW op werkbezoek bij de BDZA

Zowel in het maatschappelijke debat als in de Tweede Kamer wordt er vaak over de dyslexiezorg gesproken. Daarbij gaan stemmen op de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie weer onder te brengen bij het onderwijs. Een essentieel debat voor...

Brief vanuit Stuurgroep Dyslexie Centraal naar Ministerie VWS

Brief vanuit Stuurgroep Dyslexie Centraal naar Ministerie VWS

De discussie rond de overheveling van de middelen voor de dyslexiezorg naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (motie Ceder-Peters) baart de Stuurgroep Dyslexie Centraal grote zorgen. De verschillende invalshoeken zijn volgens hen onvoldoende belicht en op...

Tweede Kamer in debat over jeugdzorg

Tweede Kamer in debat over jeugdzorg

De Tweede Kamer ging gister met staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) in gesprek over het onderdeel jeugd van de VWS begroting. In het debat werd onder andere gesproken over dyslexie, met name de eventuele overheveling van de...

Factsheet over gespecialiseerde dyslexiezorg

Factsheet over gespecialiseerde dyslexiezorg

Gespecialiseerde dyslexiezorg is toegankelijk voor alle basisschoolleerlingen met ernstige dyslexie. In Nederland gaan we zorgvuldig om met het label ernstige dyslexie. Daarom worden leerlingen eerst door de school zelf intensief begeleid. Pas als blijkt dat de...

Debat jeugdbeleid VWS

Debat jeugdbeleid VWS

Op 18 mei jl. vond er een debat plaats van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jeugdbeleid. Hierin wordt de eindrapportage van het onderzoek besproken en wordt er gekeken of het budget van ernstige dyslexiezorg (ED), wat onder de Jeugdwet...

Een nieuw bestuur

Een nieuw bestuur

De organisatie wordt aangestuurd door het bestuur. Het treedt onder andere op als woordvoerder en gesprekspartner van overheden en maatschappelijke organisaties.Graag stellen wij hierbij het bestuur van BDZA aan u voor: Voorzitter: Henk Wilbers (Directeur Cedin)...

De branchevereniging dyslexiezorg is er!

De branchevereniging dyslexiezorg is er!

Hoera! De branchevereniging voor dyslexiezorg is een feit Na onderzoek hoe de belangen van de dyslexiebranche het beste behartigd kunnen worden is de branchevereniging dan nu echt een feit: BDZA is opgericht! Een flink aantal praktijken heeft al toegezegd lid te...