Nieuws

BDZA schrijft brandbrief in reactie op bezuinigingen jeugdzorg

BDZA schrijft brandbrief in reactie op bezuinigingen jeugdzorg

De BDZA heeft met verbazing kennisgenomen van de Kamerbrief van staatssecretaris van Ooijen van 29 februari jl. Zijn lijstje met maatregelen voor 2025 - een totale bezuiniging van 511 miljoen - schrapt ernstige dyslexiezorg in zijn geheel. Het belang van deze zorg...

BDZA jaarverslag 2022

BDZA jaarverslag 2022

Wat hebben onze leden sinds de start in januari 2022 bereikt? Een terugblik op het jaar 2022.  Een kleine greep: Met 35 leden, vertegenwoordigen we 73% van de dyslexiezorg in Nederland, en hebben we ruim 15.000 kinderen met ernstige dyslexie geholpen in 2022. 2...

Nieuw lid: Welkom Dyslèxica

Nieuw lid: Welkom Dyslèxica

Sinds juli is Dyslèxica ook lid bij ons geworden. Wij zijn blij om onze krachten te bundelen met deze dyslexiezorgaanbieder in Noord- en Midden-Limburg. Hun peilers: Géén wachtlijsten. Maatwerk. Onderzoek en behandeling zo dícht mogelijk bij iemand in de buurt. drs...

Video BDZA op Wereld Dyslexiedag: Hoe werkt dyslexiezorg?

Video BDZA op Wereld Dyslexiedag: Hoe werkt dyslexiezorg?

Speciaal voor de Wereld Dyslexiedag vandaag, delen we onze nieuwe animatievideo: Wat doet de branchevereniging Dyslexiezorgaanbieders (BDZA)? Hoe zetten onze leden zich elke dag opnieuw in voor kinderen met dyslexie? Hoe werkt kwalitatief hoogwaardige dyslexiezorg?...

Geen ingrijpende overheveling dyslexiezorg naar het onderwijs

Geen ingrijpende overheveling dyslexiezorg naar het onderwijs

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) hebben gisteren in de Kamerbrief 'Samen sterk: zorg en onderwijs' aan de Tweede Kamer laten weten niets te zien in een ingrijpende overheveling van dyslexiezorg naar het onderwijs. Ze willen geen...

Hervormingsagenda over verbeteren jeugdzorg bekend

Hervormingsagenda over verbeteren jeugdzorg bekend

Op 17 mei hebben cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), professionals (Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd), aanbieders (Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd), de gemeenten (VNG) en het Rijk een principeakkoord bereikt over de inhoud van de...

Familiedag Dyslexie

Familiedag Dyslexie

Balans organiseert op zaterdag 3 juni 2023 een Familiedag Dyslexie in Culemborg. Voor wie: Voor alle kinderen op de basisschool die lezen lastig vinden of misschien wel dyslexie hebben. En voor broertjes, zusjes en ouders, vrienden, opa en oma en andere familieleden....

Ministeries VWS en OCW op werkbezoek bij de BDZA

Ministeries VWS en OCW op werkbezoek bij de BDZA

Zowel in het maatschappelijke debat als in de Tweede Kamer wordt er vaak over de dyslexiezorg gesproken. Daarbij gaan stemmen op de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie weer onder te brengen bij het onderwijs. Een essentieel debat voor...

Brief vanuit Stuurgroep Dyslexie Centraal naar Ministerie VWS

Brief vanuit Stuurgroep Dyslexie Centraal naar Ministerie VWS

De discussie rond de overheveling van de middelen voor de dyslexiezorg naar de samenwerkingsverbanden passend onderwijs (motie Ceder-Peters) baart de Stuurgroep Dyslexie Centraal grote zorgen. De verschillende invalshoeken zijn volgens hen onvoldoende belicht en op...

Tweede Kamer in debat over jeugdzorg

Tweede Kamer in debat over jeugdzorg

De Tweede Kamer ging gister met staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) in gesprek over het onderdeel jeugd van de VWS begroting. In het debat werd onder andere gesproken over dyslexie, met name de eventuele overheveling van de...