BDZA reageert op verwerpen motie Westerveld c.s. over bezuinigingen jeugdzorg en dyslexiezorg

Afgelopen dinsdag heeft de BDZA, in samenwerking met landelijke Oudervereniging Balans en koepelvereniging MIND, de reeds vermelde brandbrief aangeboden aan Kamerleden. Tot onze grote teleurstelling heeft de oproep voor het steunen van de motie Westerveld c.s., die oproept tot het afschaffen van de voorgestelde bezuinigingen van de jeugdzorg, het niet gehaald.

Zodoende bevinden we ons nu in een situatie waarin de toekomst van de (ernstige) dyslexiezorg allerminst zeker is. De staatssecretaris gaat verder met zijn zoektocht om de voorgestelde bezuinigingen voor 2025 te kunnen realiseren. Voor de BDZA betekent dit echter niet dat we stil zitten. We leggen ons er niet bij neer dat dyslexiezorg als speelbal van een politiek steekspel wordt gebruikt, waarin partijen naar elkaar wijzen voor verantwoordelijk over deze besparingen. Er zijn namelijk meerdere wegen om dit te realiseren en wij gaan hard aan de slag om perspectief te bieden op alternatieven.

Wij gaan in gesprek met de politiek en het ministerie van VWS, waarbij het Verbeterplan Aanpak Dyslexie de basis vormt. Het is tijd voor zekerheid en een duurzame aanpak voor de jeugdzorg. Werk maken van kansengelijkheid vereist een langetermijnvisie. Wij zetten ons daar onverminderd voor in.

BDZA reageert op verwerpen motie Westerveld c.s. over bezuinigingen jeugdzorg en dyslexiezorg