Extra bezuinigingen jeugdzorg 2025 geschrapt

De Branchevereniging Dyslexiezorgaanbieders reageert opgelucht op het nieuws dat de aangekondigde extra bezuinigingen in de jeugdzorg, ruim 500 miljoen euro structureel op jaarbasis, voor 2025 niet doorgaan. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota 2024, die op 15 april werd gepubliceerd.

Dit betekent dat het afschaffen van de vergoeding voor ernstige dyslexiezorg voorlopig ook van de baan is. Een van de redenen voor de ommezwaai is vertraging bij onderhandelingen over de Hervormingsagenda Jeugd, waar werd gesproken over een andere invulling van de al lopende miljard aan bezuinigingen. Aanvullend bestempelde staatssecretaris van Ooijen de bezuinigingen eerder al als onverantwoord.

De extra bezuinigingen liggen er nog wel voor 2026. Een nieuw voorstel, zo blijkt uit de Voorjaarsnota, is om een eigen bijdrage in te voeren. De BDZA heeft in haar brandbrief naar de staatssecretaris al eerder gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen hiervan.

In de tussentijd houden wij de ontwikkelingen nauw in de gaten en blijven wij in gesprek met betrokken partijen. De impact van de bezuinigingen, nu of later, is groot. De BDZA maakt zich in elk geval hard voor de beschikbaarheid van kwalitatieve dyslexiezorg.

Beeld: Baker Tilly

Extra bezuinigingen jeugdzorg 2025 geschrapt