Onze doelen

BDZA heeft als doel: uitdragen, profileren en creëren van erkenning voor het belang van professionele zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (dyslexiezorg) uitgevoerd door organisaties voor dyslexiezorg met een erkend kwaliteitskeurmerk. Want:

Ieder kind heeft het recht om goed te leren lezen en spellen.

De béste dyslexiezorg op basisscholen voor leerlingen met ernstige dyslexie.

 

We willen dit bereiken door:

  1. Het bevorderen en borgen van een adequate financiering van de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie;
  2. Het behartigen van de belangen van aanbieders van professionele dyslexiezorg;
  3. Het bevorderen van een onafhankelijk gefinancierd erkend kwaliteitsinstituut;
  4. Het bevorderen van de samenwerking, contact, collegialiteit en beraad tussen de leden;
  5. Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met overheidsinstellingen, stakeholders en het pro-actief informeren van volksvertegenwoordigers op zowel landelijk als regionaal/lokaal niveau.
De doelen van de BDZA