Onze doelen

De BDZA heeft ten doel het uitdragen, profileren en creëren van erkenning van het belang van professionele zorg voor kinderen met ernstige dyslexie (dyslexiezorg) uitgevoerd door organisaties voor dyslexiezorg met een erkend kwaliteitskeurmerk.

De BDZA wil dit bereiken door:

  1. Het bevorderen en borgen van een adequate financiering van de zorg voor kinderen met ernstige dyslexie;
  2. Het behartigen van de belangen van aanbieders van professionele dyslexiezorg;
  3. Het bevorderen van een onafhankelijk gefinancierd erkend kwaliteitsinstituut;
  4. Het bevorderen van de samenwerking, contact, collegialiteit en beraad tussen de leden;
  5. Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met overheidsinstellingen, stakeholders en het pro-actief informeren van volksvertegenwoordigers op zowel landelijk als regionaal/lokaal niveau.
De doelen van de BDZA