Strategie

Vanuit onze missie hebben we een strategie bepaald. Dit om vooral op lange termijn onze doelen te realiseren. Onze strategie:

  • Zicht houden op ontwikkelingen binnen het werkveld van ernstige dyslexie en de aanpalende werkvelden. Waar mogelijk deze beïnvloeden, zodat we onze missie beter bereiken.
  • Creëren van erkenning bij beleidsmakers en de politiek voor onze missie.
  • Participeren in het bestuursorgaan en actief bijdragen aan onderzoeken waar ernstige dyslexie op de agenda staat. Het kan dan gaan om de organisatie, de inrichting, de financiering en de uitvoering van de zorg bij ernstige dyslexie.
  • BDZA wil betrokken worden bij de ontwikkelingen van en de onderzoeken naar bovenstaande aspecten. We willen ook onze visie op de (toekomst van de) professionele dyslexiezorg naar voren brengen.
  • BDZA wil ook bijdragen aan effectieve inzet van de beschikbare middelen voor de kinderen (en niet voor de ‘bureaucratie’). Daartoe werken we gericht samen met belanghebbenden in het dyslexiedomein.
  • We betrekken leden bij gesprekken met belanghebbenden waar dit een meerwaarde heeft.

 

De strategie van de BDZA