Strategie

Om op lange termijn onze doelen gerealiseerd te krijgen heeft BDZA een strategie bepaald die vanuit onze missie ontstaan is.

  • Zicht houden op ontwikkelingen binnen het werkveld van ernstige dyslexie en de aanpalende werkvelden en deze waar mogelijk ten gunste van de missie beïnvloeden.
  • Creëren van erkenning bij beleidsmakers en de politiek voor onze missie.
  • Participeren in het bestuursorgaan en actief bijdragen aan onderzoeken waar de organisatie, de inrichting, de financiering en de uitvoering van de zorg bij ernstige dyslexie op de agenda staat.
  • De BDZA wil daardoor betrokken worden bij de ontwikkelingen van en de onderzoeken naar deze aspecten en haar visie op de (toekomst van de) professionele dyslexiezorg naar voren kunnen brengen.
  • De BDZA wil daarmee ook bijdragen aan effectieve inzet van de beschikbare middelen (t.b.v. de kinderen i.p.v. de ‘bureaucratie’) en daartoe gericht samenwerken met de belanghebbenden in het dyslexiedomein.
  • Betrekken van leden bij gesprekken met belanghebbenden waar dit een meerwaarde heeft.

 

De strategie van de BDZA