Dyslexie

Elk kind verdient een gelijke kans om goed te leren lezen en spellen. Zodat het zelfredzaam wordt en een rol kan vervullen in onze maatschappij. Voor kinderen met ernstige dyslexie is dit niet vanzelfsprekend. Als professionele dyslexiezorgaanbieders werken wij elke dag opnieuw aan écht gelijke kansen voor juist deze kinderen.

kind dyslexie lezen

Wist u dat?

 • 14% van de kinderen op de middelbare school een dyslexieverklaring heeft. Dit blijkt uit het rapport van de Onderwijsinspectie, 2019.
 • 7,5% van de kinderen op de basisschool de diagnose dyslexie hebben. Bron: Stichting Lezen.
 • Dyslexiezorg jaarlijks naar schatting 80 miljoen euro kost.
 • Dyslexiezorg wordt bekostigd uit de jeugdzorg (Jeugdwet).
 • Er een definitieverschil is tussen dyslexie en ernstige dyslexie?
 • Vergoeding van behandeling alleen kan bij de diagnose ernstige dyslexie.

Dyslexie geeft ernstige problemen
Zonder professionele zorg, zullen deze kinderen ernstige beperkingen ervaren bij het opgroeien in onze huidige maatschappij. Als kinderen niet goed leren lezen, dan vermindert dat sterk hun zelfvertrouwen en motivatie. Dus het is belangrijk dat zij vroeg de juiste hulp krijgen.

Hulp is noodzakelijk
Daarom maken wij, de leden van de BDZA, zich hard voor deze kinderen met ernstige dyslexie. Iedereen moet toch een eerlijke kans krijgen om zich te ontwikkelen? Om goed te kunnen functioneren in onze maatschappij?  Met professionele kwalitatief hoogwaardige zorg krijgen ze die kans.

Verschil dyslexie en ernstige dyslexie
Volgens de definitie van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie (BVRD) gaat het bij dyslexie om een lees- en/of spellingprobleem dat hardnekkig is. Bij de diagnose van dyslexie behoort de lees- en spellingsscores tot de laatste 10% van scores van Nederland (vergeleken met alle kinderen in Nederland in dezelfde groep van de basisschool).

Bij ernstige dyslexie is die score onder 6,7%. Dan komen deze kinderen naast de diagnose ‘dyslexie’ ook nog in aanmerking voor de ‘behandelindicatie Ernstige Dyslexie’. Dit betekent dat de dyslexiezorg vergoed kan worden op basis van de Jeugdwet. De gemeente betaalt hier dan voor, ouders zelf hoeven hier niet voor te betalen. Meer informatie over het verschil op Dyslexiecentraal.nl.

BDZA en ernstige dyslexie
De leden van BDZA zijn allemaal gespecialiseerd in ernstige dyslexie. Alle aanbieders zijn sterk in het onderzoeken van kinderen op ernstige dyslexie en het geven van behandelingen. Allemaal op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten, jarenlange ervaring en het landelijk geldende protocol 3.0.

Hoe gaat een dyslexiebehandeling
Tijdens een professionele behandeling werkt de behandelaar met het kind uiteraard aan het lezen (en spellen). Maar ook aan:

 • acceptatie van dyslexie
 • het omgaan met dyslexie
 • het stimuleren van het zelfvertrouwen.

BDZA en behandeling door dyslexie-experts
Hoewel dyslexie altijd zal blijven bestaan, kunnen we met een goede behandeling al veel. Zoals we bijvoorbeeld in 2022 hebben gedaan voor ruim 15.000 kinderen per jaar. Zo kunnen we het aantal dyslexieverklaringen verlagen op het voortgezet onderwijs. Samen bouwen aan goed onderwijs en sterke zorg maakt het verschil.

Samen met school
Dyslexiezorg start in eerste plaats op school met extra ondersteuning bij lezen en spellen. Maar soms is ook professionele dyslexiezorg nodig. Net als bij ADHD; die zorg wordt ook niet door de school zelf gegeven. De samenwerking met de school is wel heel belangrijk, want kinderen met ernstige dyslexie hebben op school voor, tijdens en na de behandeling aangepaste lessen en specifieke ondersteuning nodig.

Samen bereiken we meer
Onze belangenbehartiging draagt bij aan verstandige keuzes. De inbreng van de BDZA heeft voorkomen dat de dyslexiezorg naar het onderwijs wordt overgebracht. Dat idee kwam vanuit de Tweede Kamer. Maar leerkrachten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren hebben het al druk genoeg met het waarborgen dat ieder kind goed lees- en spellingsonderwijs krijgt. De dyslexiezorg is het werk van onze leden, die er specialist in zijn. Gelukkig is dit op tijd onderkend.”

Henk Wilbers, voorzitter bestuur BDZA

Hoe herken je professionele dyslexiezorg
Slechts een aantal organisaties binnen Nederland is in deze hoogwaardige zorg gespecialiseerd. Deze organisaties zijn aangesloten bij de BDZA. Zij beschikken over minimaal het NKD-keurmerk (en zijn soms ook ISO 9001:2015 gecertificeerd).

NKD keurmerk
Het NKD-keurmerk (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat aantoont dat alle organisaties werken:

 • volgens de laatste wetenschappelijke inzichten
 • volgens protocol 3.0 én
 • aan continue verbetering via de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus.

Zo zorgen de verenigde organisaties ervoor dat alle kinderen de hoogste kwaliteit van zorg krijgen en daarmee een échte gelijke kans op ontwikkeling.

Jaarverslagen en Factsheet
Wat de  leden van de BDZA hebben bereikt staat in onze jaarverslagen. Deze vind je hieronder. Lees voor aanvullende informatie de Factsheet.

 

Bekijk de resultaten in 2023

 

jaarverslag 2022 bdza dyslexiezorg Nederland ersntige dyslexie resultaat

Bekijk de resultaten in 2022

Factsheet: Hoe gaat het in Nederland met dyslexiezorg?