Factsheet over gespecialiseerde dyslexiezorg

Gespecialiseerde dyslexiezorg is toegankelijk voor alle basisschoolleerlingen met ernstige dyslexie. In Nederland gaan we zorgvuldig om met het label ernstige dyslexie. Daarom worden leerlingen eerst door de school zelf intensief begeleid. Pas als blijkt dat de schoolaanpak niet aanslaat,  komt de gespecialiseerde zorg in beeld. Zo dragen de leden van BDZA ertoe bij dat kinderen voldoende geletterd het basisonderwijs verlaten. Meer weten over dyslexiezorg? BDZA heeft een aantal feiten en cijfers verzameld én we besteden aandacht aan een paar misvattingen over dyslexiezorg in een factsheet.
Factsheet over gespecialiseerde dyslexiezorg