Debat jeugdbeleid VWS

Op 18 mei jl. vond er een debat plaats van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over Jeugdbeleid. Hierin wordt de eindrapportage van het onderzoek besproken en wordt er gekeken of het budget van ernstige dyslexiezorg (ED), wat onder de Jeugdwet valt, overgeheveld zou moeten worden naar het onderwijs.

De onderzoekers adviseren momenteel geen volledige overheveling. Staatssecretaris Van Ooijen gaf aan dat de meningen en het draagvlak sterk uiteen liggen en dat er daarom gesprekken worden gevoerd met het werkveld en er gekeken moet worden of er andere mogelijkheden zijn. In het najaar, wanneer de hervormingsagenda klaar zal zijn, volgt meer informatie over welke keuze dan gemaakt wordt.

Volgens BDZA zal een overheveling van de ernstige dyslexiezorg naar het onderwijs veel onzekerheden met zich meebrengen. Het rapport biedt te weinig (feitelijke) informatie om een weloverwogen keuze te maken om al dan niet een overheveling van de ernstige dyslexiezorg naar het onderwijs in te zetten. Het is bovendien onduidelijk welk probleem hiermee zou worden opgelost. BDZA gaat over dit onderwerp op korte termijn in gesprek met het ministerie van VWS.

Debat jeugdbeleid VWS