Diensten

Wat bieden wij leden? De branchevereniging BDZA behartigt de belangen van haar leden binnen de branche van dyslexiezorgaanbieders. Ze ondersteunt de aangesloten organisaties zodat zij optimaal hun werk kunnen doen. Zo zorgen we ervoor dat  kinderen met ernstige dyslexie verzekerd zijn van specialistische dyslexiezorg. 

 

Bij BDZA weet je dat je goed zit! Kwalitatief, wetenschappelijk & professioneel

KENNISNETWERK DYSLEXIE

De leden van BDZA komen regelmatig bijeen en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen de dyslexiebranche.

Deze bijeenkomsten hebben als doel met elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke vraagstukken, organisatiekansen en betere bedrijfsvoering. Zodat we elkaar versterken, inspiratie op doen en ervaring en ideeën uitwisselen.

BELANGENBEHARTIGING

De branchevereniging BDZA behartigt de belangen van haar leden en is vertegenwoordigd in landelijke netwerken rondom dyslexiezorg.

Ook zijn we gesprekspartner van verschillende ministeries en informatiebron voor de politiek. Zo kunnen onze leden zich meer richten op hun core business. En bereiken we samen meer dan alleen.

ALTIJD OP DE HOOGTE

De leden van BDZA ontvangen regelmatig een online nieuwsbrief.

Zo blijven alle leden altijd op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de branche. We delen bereikte successen en lichten mooie initiatieven toe.

AFSTEMMING MET NKD

Het bestuur van BDZA heeft regelmatig overleg met het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).  

Onderwerpen van gesprek zijn: samenwerking verkennen/versterken en stimuleren van onafhankelijke financiering. We wisselen actualiteiten uit en bepalen waarop we samen optrekken, zodat we elkaar versterken.

PROFESSIONELE ONDERSTEUNING

Het bestuur van BDZA is een afvaardiging van alle leden. Ze jaagt aan, prioriteert, enthousiasmeert en evalueert. Daarbij krijgt ze hulp van een bestuursbureau.

We bieden alle leden uitstekende kwalitatieve ondersteuning. We vertalen wetenschappelijke onderzoeken en inzichten helder naar dagelijkse praktijk. En we hebben ruime ervaring in politieke lobby. Zo continueren we het dyslexie-aanbod en onze gemeenschappelijke belangen.

ZICHTBAAR ONDERSCHEIDEND

We hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan. We willen de béste dyslexiezorg bieden.

Al onze leden hebben ook een NKD-keurmerk, als blijk dat we hoogwaardige zorg leveren. Bij ons weet je dus dat je goed zit! Kwaliteit, wetenschappelijk & professioneel.