Diensten

De branchevereniging BDZA behartigt de belangen van haar leden binnen de branche. Ze ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen met als doel kinderen met ernstige dyslexie te verzekeren van specialistische dyslexiezorg.

KENNISNETWERK

De leden van BDZA komen regelmatig bijeen en houden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen binnen de branche.

Deze bijeenkomsten hebben als doel met elkaar van gedachten te wisselen over inhoudelijke vraagstukken, elkaar te versterken, inspiratie op te doen en ervaring en ideeën uit te wisselen.

BELANGENBEHARTIGING

De branchevereniging BDZA behartigt de belangen van haar leden en is vertegenwoordigd in landelijke netwerken.

Ook zijn we gesprekspartner van verschillende ministeries en informatiebron voor de politiek.