Geen ingrijpende overheveling dyslexiezorg naar het onderwijs

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) hebben gisteren in de Kamerbrief ‘Samen sterk: zorg en onderwijs‘ aan de Tweede Kamer laten weten niets te zien in een ingrijpende overheveling van dyslexiezorg naar het onderwijs. Ze willen geen grote wijzigingen doorvoeren binnen het huidige stelsel van dyslexieondersteuning en zorg. In hun ‘Verbeterplan Aanpak Dyslexie’ reiken de bewindslieden wel een aantal concrete maatregelen aan om de lees- en spellingondersteuning op school en de samenwerking in de hele dyslexieketen te versterken: van het onderwijs tot dyslexiezorgaanbieders en gemeenten.  

In dit plan staan maatregelen die hoofdzakelijk gelden voor het primair onderwijs. Dit zijn:  

  • Het delen van positieve voorbeelden en ervaringen van regio’s met andere regio’s. 
  • Het stimuleren van de inzet van een onafhankelijke poortwachtersfunctie.  
  • Het verbeteren van de afstemming tussen zorgaanbieders en school door onderwijs te betrekken bij de gemeentelijke aanbesteding en kwaliteitseisen van de dyslexiezorg. 
  • Het inrichten van een landelijke datamonitor die data bundelt voor onderwijs en zorg, wat ook inzicht geeft op regionaal en lokaal niveau. 
  • Meer aandacht voor lezen, spellen en dyslexie in (leraren)opleidingen 
  • Ieder schoolbestuur borgt de expertise voor lezen, spelling en dyslexie en kan daarvoor een schoolondersteuner dyslexie inzetten. 

De concrete uitwerking van het advies vindt na de zomer plaats in samenwerking met de betrokken veldpartijen.  

Geen ingrijpende overheveling dyslexiezorg naar het onderwijs