De branchevereniging dyslexiezorg is er!

Hoera! De branchevereniging voor dyslexiezorg is een feit

Na onderzoek hoe de belangen van de dyslexiebranche het beste behartigd kunnen worden is de branchevereniging dan nu echt een feit: BDZA is opgericht! Een flink aantal praktijken heeft al toegezegd lid te worden.

Is er belangstelling voor gestructureerde belangenbehartiging van de dyslexiebranche? En zo ja, moet deze belangenbehartiging binnen of buiten het NKD worden gepositioneerd? Met die twee vragen is begin 2021 een werkgroep Branchebelangen aan het werk gegaan, die werd ingesteld door de raad van bestuur van het NKD. De werkgroep heeft alle voor- en tegenargumenten zorgvuldig gewogen en op basis daarvan voor de zomer een advies uitgebracht: richt een onafhankelijke brancheorganisatie op, náást het kwaliteitsinstituut NKD. Nadat dit advies ter consultatie is voorgelegd aan alle praktijken die bij het NKD zijn aangesloten, heeft de raad van bestuur het advies overgenomen.

Doelstelling

BDZA moet het belang uitdragen van professionele zorg voor kinderen met ernstige dyslexie. Deze zorg moet worden uitgevoerd door professionele organisaties. Een van de doelstellingen is ook het bevorderen en borgen van een adequate financiering voor professionele dyslexiezorg.

 

De branchevereniging dyslexiezorg is er!